Otkrivamo kako se čuvanje psa odražava na životni vek vlasnika

152

Prema jednoj velikoj studiji rađenoj u Švedskoj, vlasnici pasa imaju veće šanse da duže žive od ljudi koji nemaju kućne ljubimce.

Istraživači su otkrili da to naročito važi za usamljene osobe koje poseduju određene rase pasa.

Pretpostavke su da to važi ne samo za stanovnike Švedske nego i za stanovnike drugih evropskih zemalja sa sličnim uslovima o vlasništvu pasa.

Studija

Već je poznato da posedovanje pasa može podići nivo fizičkih i mentalnih aktivnosti, posebno među starijim osobama.

Cilj ovog istraživanja bio je da se sazna da li osobe koje imaju psa imaju manje kardiovaskularnih problema ili kasniju smrtnost iz bilo kog razloga od osoba koje nemaju takve kućne ljubimce.

Analizirano je sedam nacionalnih registara podataka, uključujući dva registra vlasnika pasa, da bi se proučavala povezanost između posedovanja psa i kardiovaskularnog zdravlja. Analizirani su podaci za osobe koje su čuvale pse i podaci za osobe koje nisu posedovale pse.

Više od 3,4 miliona osoba (48% muškaraca), starih imeđu 40 i 80 godina, koje pre toga nisu imale istoriju kardiovaskularnih oboljenja u 2001. godini, uključeno je u studiju od 12 godina praćenja.

Lovačke rase najbolje utiču na zdravlje vlasnika?

Rezultati studije pokazali su da vlasnici pasa imaju manji rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti ili drugih uzroka, tokom 12 godina praćenja, nego ljudi bez pasa.

Ovo se posebno odnosilo na vlasnike pasa koji su živeli sami. Samci, vlasnici pasa, imali su 33% smanjenje rizika od smrti i 11% smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti u poređenju sa samcima koji nemaju pse.

Istraživači u obrazloženju rezultata navode kako su uočili različite efekte po zdravlje u zavisnosti rase pasa koje su imali vlasnici. Lovački psi imali su „najveći zaštitni efekat po zdravlje“, dok su mešovite rase imale najmanji „zaštitni efekat“.

Uzroci

Studija ne objašnjava kako psi egzaktno mogu uticati na pružanje zaštite vlasnicima od kardiovaskularnih bolesti.

Istraživači iznose moguće uzroke povoljnog uticaja pasa na zdravlje:

Vlasnici pasa obično imaju više društvenih kontakata sa drugim ljudima (vlasnicima pasa).

Osobe koje žele da imaju psa imaju tendenciju da budu aktivnije i samim tim imaju bolje zdravlje.

Vlasnici pasa često izvode pse u šetnju tako da zbog toga imaju veći nivo fizičkih aktivnosti, što povoljno utiče na zdravlje.

Mogući su i obrnuti razlozi – da osobe koje su fizički zdravije i aktivnije imaju veću želju i verovatnoću da poseduju psa.

Imati psa pruža mnoge koristi kao što je druželjubivost, optimizam i radost, a takvo pozitivno razmišljanje i ponašanje uz povećane fizičke aktivnosti – višestruko povoljno utiče na zdravlje.

Nalazi su nedavno objavljeni u časopisu „Scientific Reports“.


Komentari
Učitavam...