Zašto su nam deca depresivna?

177

Veliki broj dece veći deo svog slobodnog vremena provodi gledajući televiziju, uz računare ili svoje pametne telefone, pri čemu gube smisao za zajedničke društvene igre sa drugovima ili drugaricama. Zbog ovakvog načina života, često se postavlja pitanje da li savremena deca postaju depresivna.

Smatra se da lekari primarne zdravstvene zaštite treba da provere da li pacijenti starosti između 12 i 18 godina pate od depresije, kako bi se odredila tačna dijagnoza, vršilo adekvatno praćenje i na kraju efikasno lečenje. Međutim, radna grupa koja je radila na ovom projektu smatra da je potrebna procena prednosti i ritam depresije i kod dece od 11 godina, pa čak i mlađe dece. Smatra se da lekari primarne zdravstvene zaštite mogu da imaju važnu ulogu u otkrivanju i pomaganju da se identifikuju adolescenti sa velikim depresivnim poremećajem i pruže pomoć koja im je potrebna.

Dr Aleks Krist u saopštenju Radne grupe za prevenciju SAD navodi da akcenat treba staviti i na mlađu decu, jer zabrinutost kod mlađe dece (11 godina i mlađa) nikad ne treba ignorisati i treba je shvatiti ozbiljno. Depresija može ometati odnos prema učenju i školi kod dece, njihov radni učinak, kao i njihove odnose sa porodicom i prijateljima. Zato se smatra da depresiju treba ozbiljno shvatiti jer nelečena (netretirana) depresija u mladosti može dovesti do veće depresije u odraslom dobu, čak i do razmišljanja o samoubistvu.

Radna grupa koja je radila ovo istraživanje bila je nazavisna tako da su bili isključeni interesi farmaceutskih lobija ili nekih društveno-političkih grupa. To je bila grupa volontera, nacionalnih eksperata koji redovno prate naučne dokaze i daju određene preporuke u vezi sa određenim procedurama u preventivnoj medicini.

Njihov zaključak je da svaki roditelj koji pokazuje zabrinutost za svoje dete zbog čudnog raspoloženja ili ponašanja treba da razgovara sa svojim lekarom kako bi se dete zaštitilo od pogoršanja stanja i sprečili dalji zdravstveni (psihofizički) problemi.

Navedeni zaključci važe i za nas, pošto je i kod nas radno vreme roditelja dugačko, nekad i do kasno uveče, tako da su deca često sama pored svojih televizora, računara ili pametnih telefona, a to su povoljni uslovi za nastanak depresije, odnosno kasno uočavanje eventualne depresije kod dece.


Komentari
Učitavam...