Kako da se Beograd „pametno“ razvija do 2033.godine

82

BEOGRAD – Procene su da će se Beograd do 2033. godine uvećati za oko 250.000 stanovnika što će uticati na razvoj grada i životnu sredinu, a kako da investicijama odgovori na demografske promene analizira studija pod nazivom „Alati za uspešno funkcionisanje grada – Tehnologijom ka održivoj budućnosti“ koja je danas predstavljena u Starom dvoru.

Grad Beograd uspostavio je saradnju sa kompanijom „Simens“ koja je realizovala ovaj projekat sa ciljem da pomogne gradskim upravama da investicijama u oblasti saobraćaja, energetike i građevine doprinesu smanjenju emisije štetnih gasova i zagađenju životne sredine.

Model koji se primenjuje u 42 grada širom sveta, upoređuje više od 70 tehnologija i formira listu najekonomičnijih rešenja za ostvarivanje postavljenih ekoloških ciljeva.

U okviru „Simensovog“ projekta tokom godinu analizirani su ekonomski i ekološki uticaji u četiri različita scenarija sa fokusom na saobraćaj, a procenjen je uticaj tehnologija koje bi se primenjivale do 2033.godine.

Procenjeno je da bi se značajni efekti u smanjenju zagađenja vazduha postigli uvođenjem novih tramvajskih i žlezničkih linija u saobraćaj , uključujući i metro, a istovremeno manjim oslanjanjem na autobuski prevoz.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da se Beograd razvija ubrzanim tokom i da je vizija onih koji vode grad da se, osim investiranja u infrastrukturne projekte, prestonica razvija u pravcu pametnog i zelenog grada.

Radojičić je podsetio da je u skladu sa tim ciljem potpisan sporazum gradonačelnika o klimi i energiji i da se radi na strategiji o energiji i razvoju grada, te da je cilj da se Beograd kandiduje za zelenu prestonicu Evrope.

„Svesni smo da su u narednim decenijama veliki izazovi pred gradovima kao što je Beograd. Zato je značajna pomoć kompanije Simens jer upotrebom ove alatke možemo da procenimo uticaj planiranih projekata na ekonomiju, ekologiju, razvoj grada i kvalitet života naših građana“, rekao je gradonačelnik.

Direktor kompanije „Simens Beograd“ Udo Ajhlinger naveo je da je upotreba ove alatke značajna za donošenje odluka gradske uprave koje utiču na zapošljavanje i razvoj grada.

„Pošto se očekuje da će se Beograd proširiti za 250.000 stanovnika u narednih 10-15 godina, ove promene vršiće pritisak na infrastrukturu, zbog čega je važno da grad preduzima pametne odluke i poteze“, rekao je Ajhlinger.

(Tanjug)


Komentari
Učitavam...