Vlada Kosova negira da je uvodjenje taksi upereno protiv kosovskih Srba

93

Vlada Kosova negirala je danas da je uvodjenje taksi od 100 odsto na proizvode iz Srbije i BiH upereno protiv kosovskih Srba.

„Te izjave nisu istinite, neodržive su, neprihvatljive za istinu i ciljeve odluke Vlade Kosova. Ovo je suverena odluka i dolazi kao rezultat stalnih smetnji koje Srbija čini našoj zemlji“, navodi se u saopštenju Vlade Kosova.

Kosovska vlada je navele da se te zaštitne mere ne odnose se na donacije koje su skladu sa zakonom o oslobadjanju od carinskih taksi.

„To podrazumeva da crkva i crkveni objekti, diplomatske i konzularne misije i njihovi zaposleni, sem zaposlenih sa Kosova, imaju pravo da uvoze robu oslobodjenu od carinskih taksi koje su za ekskluzivno i službeno korišćenje misije, ili za lično i ekskluzivno korišćenje zaposlenih u misiji, osim domaćih radnika“, navodi se u izjavi.

Od plaćanja takse su oslobodjeni i dobitnici grantova od Vlade Kosova, vladinih agencija, vladinih ili nevladinih organizacija koje deluju van ili unutar Kosova, programi i pomoć Vlade Kosova za humanitarne programe i projekte.

Bez carinske takse se na Kosovo može uvoziti i roba za lične potrebe pojedinca u vrednosti do 175 evra.

U izjavi se navodi da u dokumentaciji za svu robu koja se uvozi na Kosovu, bez obzira da li je oslobodjena od carinske takse, u pratećim dokumentima i deklaraciji treba da stoji naziv destinacije Republika Kosovo.

Za robu koja je oslobodjenja taksi od 100 odsto, a u čijoj dokumentaciji ne bude stajala odrednica Republika Kosovo, neće biti dozvoljen uvoz na Kosovo.

(Beta)


Komentari
Učitavam...