Posle pola veka novi Zakon o grobljima i sahranjivanju

57

BEOGRAD – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture aktivno radi na nacrtu NOVOG Zakona o grobljima i sahranjivanju, koji je donet još 1977. godine, izjavio je danas državni sekretar u tom Ministarstvu Zoran Lakićević.

Državni sekretar je to rekao na prvom Godišnjem skupu predstavnika komunalnih delanosti u Privrednoj komori Srbije (PKS), koji je okupio više od 130 predstavnika te delatnosti, koji će danas predlagati ideje i rešenja za unapređenje komunalnih usluga.

Lakićević kaže da Ministarstvo sa PKS sarađuje na mnoštvo zakona i pravnih akata, a jedna od njih je i donošenje Uredbe za otpočinjanje komunalne delatnosti i formiranje Komisije za licenciranje komunalnih delanosti.

„Takođe, kako je Zakon o komunalnim delatnosima u nadležnosti našeg Ministarstva, imamo izvesne izmene tog zakona koje su trenutno na dnevnom redu Skupštine, a koje se odnose na vodosnabdevanje i kanalizaciju“, rekao je Lakićević.

Sekretar Udruženja za komunalnu delatnost PKS Dalibor Joknić kaže da je cilj današnjeg skupa podizanje rejtinga komunalnih preduzheća, koja su, ističe, stub na kojima stoje sve lokalne zajednice.

„Ako komunalna preduzeća ne funkcionišu na adekvatan način, imali bismo ozbiljne probleme. Zamislite da nekoliko dana budete bez vode ili odnošenja smeća“, rekao je Joknić.

Ukazao je i da se komunalna preduzeća suočavaju sa mnogim problemima, a da je osnovni problem nedostatak radne snage, što se naročitno, kaže, može videti u onim preduzećima koja se bave gradskim i prigradskim prevozom zbog nedostatka vozača.

„Proces pravljenja jednog vozača autobusa je poprilično dug. Ne možete čarobnim štapićem da uradite prekvalifikaciju za mesec do dva dana i imati gotovog vozača, jer je to proces od dve do tri godine, a posebno što postoji godina starosti koju vozač mora da zadvolji“, naveo je Joknić.

Srbija ima odliv radne snage u komunalnim preduzećima po više faktora, naglašava Joknić, pre svega zbog odlaska mladih u inostranstvo, a starijih u penzije, zatim, problem je što zbog državnih uredbi postoji zabrana zapošljavanja, koja, šire gledano, predstavlja problem komunalnim delatnostima, a i zbog toga što, kaže, mladi izbegavaju da rade u komunalnim preduzećima.

Međutim, ukazuje Joknić, od 2012. napravljen je pozitivan pomak u komunalnim preduzećima, a cilj je, dodaje, da u periodu od 2020. do 2025. komunalni sektor bude na zadovoljavajućem nivou poput evropskog.

Direktor Sektora usluga PKS Maja Stošković rekla je da PKS radi na tome da zaštiti interese komunalnih preduzeća i da sa njima ima dobru saradnju.

„Udruženje za komunalne delatnosti zastupa interese komunalnih privrednih društava i preduzetnika i mi smo u proteklom periodu aktivno radili na unapređenju regulative, jer je naša uloga da stvaramo i kreiramo dobar poslovan ambijent za komunalna preduzeća i da štitimo njihove interese pred nadležnim insitutucijama“, podvukla je Stošković.

Kaže da je u proteklih 20 meseci pokrenutno više od 170 inicijativa komunalnih preduzeća, od kojih je 58 uspešno realizovano.

(Tanjug)


Komentari
Učitavam...