Pregled kategorije

Tarot

Sličnosti i razlike između astrologije i tarota

Na primeru nekoliko karata pokazaćemo tumačenje Malih arkana, tj. planeta u znacima. Uzimamo nekoliko karakterističnih primera, kako bi to bilo što slikovitije. Dvojka pehara „Ljubav“ je Venera u Raku. U Tarotu ćemo je s obzirom na mesto…

Astrologija i tarot

Tarot je špil od 78 karata, koji služi za proricanje. Poreklo Tarota je nepoznato. Neki smatraju da je nastao u Indiji i da su ga u Evropu doneli Cigani, ili Krstaši, neki pak da je izmišljen u Evropi. Smatra se i da Tarot čuva mudrost…

Sefiroti na Drvetu života

Drvo života, mapa Kosmosa predstavlja Božansku energiju, koja se izliva u vidu 10 sefirota (brojeva). KETER Kruna, početak, novo, neotkriveno. Ljudsko biće teško može da spozna njegovu suštinu. Astrološki to je Pluton. Sam broj 1 je…

Uprošćen primer prebacivanja horoskopa na Drvo života

Uzmimo horoskop konkretne osobe… Rođena je 28.02.1948. Sunce u Ribama, Ascedent na kraju Blizanaca, Mesec u Vagi. Njen konačni pečat, to znaju astrolozi je fiksna vatra – Lav, što znači da poseduje jaku volju i istrajna je u ostvarivanju…

Velike arkane i hebrejska slova

I – Majčinska slova predstavljaju elemente, godišnja doba, karakterne osobine: HEBREJSKO SLOVO NJEGOVO ZNAČENJE VELIKA ARKANA ALEF Vo LUDA – O MEM Voda OBEŠENI – XII ŠIN Zub EON – XXII II…

Kako astrologija i tarot izgledaju na Drvetu života?

78 karata podelili smo na 56 Malih i 22 Velike arkane. MALE ARKANE su obeležene arapskim brojevima, imaju mesto na Drvetu života, element, kvalitet i stepen Zodijaka na koji deluju. Tri čista elementa: vatra (sumpor), voda (živa), vazduh…