Filetiranje ribe

155

Za filetiranje ribe neophodno je imati specijalan tanak, savitljiv i veoma oštar nož. Postupak filetiranja ribe biće vam daleko jasniji ako budete sledili naša uputstva.
Najpre položite ribu na dasku i držite je za glavu ili otvorena usta (ako riba nema zube i ako je manja!). Napravite prvi rez odmah iza glave ribe do kičme. Kad dođete do kičme, okrenite nož vodoravno prema repu ribe i pažljivo režite rebra, pazeći pri tom da nož stalno bude na kičmi. Rez se završava na korenu repa, ali ne odsecajte do kraja. Prevrnite odrezani deo, baš kao da otvarate knjigu. Sledi odvajanje kože od fileta. To radite na sličan način kao i prvi rez. Zarežite nož u meso tik kraj repa, zakrenite ga vodoravno i režite lagano sve dok ne odrežete ceo filet. Odrezani filet odložite na stranu, pa sve ovo ponovite, samo sa drugog boka ribe.
Pošto odvojite oba fileta, sledi odstranjivanje rebara. Opet pažljivo zarežite u meso gde su rebra bila pričvršćena za kičmu i režite prema trbušnoj strani vodeći računa da nož uvek bude uz rebra. Manjim ribama rebra možete i ostaviti unutra jer se može desiti da odstranjivanjem rebara odrežete i dosta mesa. Ovako dobijene filete isperite vodom i posolite, pa prionite na pripremu ribe po jednom od recepata Internet Krstarice.
Filetiranje soma malo je drugačije zbog različite konstrukcije kostura ribe. Položite soma na dasku i napravite rez u koži (ne režite meso!). Zatim specijalnim kleštima uhvatite kožu u uglovima napravljenih rezova i povucite prema repu. Nakon skidanja kože, okrenite ribu tako da joj trbuh bude gore i razrežite je klasično do analnog otvora. Pri tom vodite računa da ne razrežete i iznutricu ribe jer riba tada može da promeni ukus (ako razrežete žučnu kesu, riba će biti gorka). Rezanje fileta soma je obrnuto: reže se od repa prema glavi, vodeći računa da je nož uvek na kičmi, što omogućava najveću iskorišćenost mesa ribe. Nakon skidanja fileta s jedne strane, okrenite ribu i skinite drugi filet. Sledi skidanje rebara i filet je spreman za vruće ulje.


Komentari
Učitavam...