Otkrijte magiju svog imena

263

Smatra se da svaki glas (svako slovo) ima određeno brojčano značenje. Tako i sve reči, pošto su sastavljene od slova (glasova), imaju odgovarajuće brojčano (i magijsko) značenje.

Prema tome, svaka reč, svako vlastito ime, može se posmatrati kao zvučna, brojčana vrednost.

Znamo da među glasovima postoji osnovna podela na samoglasnike ili vokale i suglasnike (konsonante).

Vokali su svetli, vedri, životni, lepršavi, a suglasnici – tamni, setni, beživotni, tromi.

Samoglasnici nose neparan, a suglasnici paran broj, i svakom odgovara neki broj.

Samoglasnici

A-1
O-3
E-5
I-7
U-9

Suglasnici

B-2
V-4
G-2
D-2
D-4
Ž-2
Z-4
J-2
K-4
L-6
Lj-8
M-2
N-6
Nj-8
P-2
R-6
S-6
T-2
Ć-8
H-2
C-4
Č-6
Dž-4
Š-6

Smatra se da vokali pripadaju Nebu, dok suglasnici pripadaju Zemlji. Prvi imaju put naviše, drugi put naniže.

Magija imena

Ako svako ime ima brojčanu vrednost, onda to znači da svako ime ima i svoje magijsko značenje.

Jedan konkretan primer vredi više od hiljadu objašnjenja, pa ćemo ovo pokazati na primerima.

Recimo da je vaše ime Marko: nađite vrednost svakog slova!

M A R K O
2 1 6 4 3

Brojčana vrednost glasova je 2, 1, 6, 4, 3. Dalje, vaše ime je dvosložno: MAR-KO.

Najpre ćemo sabrati brojeve za prvi, a potom brojeve za drugi slog, da bismo dobili brojčanu vrednost imena.

Dakle, prvi slog: 2+1+6=9, drugi slog: 4+3=7.

Grafički predstavljeno, izgleda ovako:

MAR-KO
9 7

Kada smo dobili brojčanu vrednost imena Marko, tražimo imenski (magijski) broj u kojem se sadrži magijsko značenje vašeg imena. Znači, 9+7=16.

Pošto smo dobili broj veći od 9, onda ponovo pristupamo sabiranju broja 1 i 6 (1+6). Tako je 7 brojčani simbol imena Marko.

Dakle, Marko je magijsko ime, jer je i broj 7 magijski, mističan broj. Ovo je ime uzleta, svetlo i nebesko.

Ponovićemo to isto sa imenom Milica.

M I L I C A
2 7 6 7 4 1

Brojčana vrednost glasova je 2, 7, 6, 7, 4, 1. Zatim, ovo ime je trosložno MI-LI-CA.

Prvi slog 9, drugi slog 4 (6 i 7 je 13, odnosno 1+3=4), treći slog je 5.

Grafički predstavljeno, izgleda ovako:

MI-LI-CA
9 4 5

Da bismo dobili brojčani koren (magijski broj), sabraćemo brojeve 9+4+5=18, pa onda ponoviti sa brojevima 1 i 8, da bismo na kraju dobili broj 9.

Dakle, 9 je brojčani simbol imena Milica.

I ovo ime je magijsko, svetlo, vedro i nebesko.

Imena Marko i Milica nose karakteristike vedre, životne i snažne ličnosti; ličnosti koja naginje ezoteriji, okultizmu, mistici i magiji. Sudeći po vašim imenima, vi ste osobe svetle prirode, tople i osećajne, sklone umetnosti i tajnim učenjima, veoma spretno uspostavljate ravnotežu između nebeskog i zemaljskog, odnosno između duhovnog i fizičkog sveta.

Koja su to snažna, a koja slaba imena?

Snažna su ona trosložna imena koja za svaki slog imaju brojčanu vrednost neparnog broja, a slaba su ona trosložna imena koja za svaki slog nose brojčanu vrednost parnog broja.

Što je više samoglasnika u imenu, ime je snažnije i mističnije.

Ako u imenu postoji samo jedan samoglasnik, koji se ponavlja jednom, dvaput ili više puta, onda je ime u znaku tog samoglasnika i nosi sve karakeristike određenog samoglasnika (vokala), odnosno njegovu brojčanu vrednost.

Ako se, na primer, glas A javlja dva ili više puta u imenu, onda je to ime u vlasti vokala A, a to je broj 1, što će reći magijski, nebeski, božanski broj.

Ukoliko se vokal O ili E javlja više puta, i imena su u znaku tog vokala.

No, najbolje će biti da sami ispitate svoje ime i odgonetnete sve njegove tajne.


Komentari
Učitavam...